Smarta larmsystem – för att skydda både dig och din dator

Ett larmsystem är till för att skydda både dig och dina ägodelar, och skapar en grundtrygghet som gör att du alltid kan känna dig säker. Nuförtiden finns en uppsjö av olika smarta lösningar, och larmsystem från svenska alarm kommer definitivt få dig att känna dig trygg.

Ett inbrottslarm är skapat för att larma vid inbrott, och kan fungera på flera olika sätt. Det kan dels vara konstruerat för att avskräcka från inbrott och på så vis fylla en förebyggande funktion. Larmdekaler och en skylt sätts upp för att upplysa om att platsen är övervakad. Larmet kan också utlösa ett ljus eller ljud vid intrång, och på så vis ta brottslingen på bar gärning. Svenska Alarm har specialiserat sig på den nya sortens trådlösa alarm, som kopplas direkt till mobilen och gör att du enkelt kan manövrera ditt larmsystem. Allt fler hemlarm säljs med kamera, vilket gör den traditionella sortens larmsystem ineffektiva. Idag kan du få bilder direkt i telefonen som gör att du kan påverka önskad åtgärd, som att tillkalla polis eller väktare, eller stänga av larmet. Systemet förhindrar onödiga utryckningar, men gör också att du får hög prioritering på skarpt larm. Du äger bilderna som kameran skickar till dig, vilket gör att de kan sparas i bevissyfte. Svenska Alarm erbjuder två trådlösa larmlösningar som kopplas till din telefon. Detta finns alltid hos Svenska Alarm:

  • Larminstallatör som godkänts av polisen
  • Användarvänlighet. Är utformade för att passa både barn, föräldrar och grannen som vattnar blommorna.
  • Behörig ingenjör av inbrottslarm
  • Larmutrustning rekommenderad av Svenska Stöldskyddsföreningen
  • Brandutrustning certifierad av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Den nya generationens IT-larm

Hemlarm med kamera är larmsystemet för dig som förväntar dig framtidens larmskydd redan idag. I larmet ingår en app till iPhone och Android, och larmet har GSM som standard vilket gör att det inte finns några krav på fast hemtelefon. Det ger rätt förutsättningar till mest skydd för pengarna, och du slipper sladdar, kablar och dyr och krånglig installation. Det smarta larmet är helt trådlöst och sänder på larmfrekvensen 868 MHz. Tvåvägskommunikationen mellan larmdetektor och centralappareten gör att det inte går att störa larmet. Du larmar på genom ett enkelt knapptryck.

Svenska Alarm är ett professionellt företag som uppfyller branschens krav på installation, service och ekonomi. Företaget startades 2009, då grundaren Christofer Erikssons mamma drabbades av inbrott. Ingen kom till skada, men insikten om hur obehagligt det är att ha haft intrång i hemmet skapade behovet av ett tryggt larmsystem. Målsättningen är att erbjuda smarta lösningar med god service till både privatpersoner och mindre företag, och företaget expanderar successivt över landet med en tillväxt på 126 % per år. Svenska Alarm samarbetar med Antivåldsbyrån och Brottsportalen, vilket gör att man har god kontakt med inbrottstrender och hur utvecklingen ser ut. Detta gör att man effektivt kan bedriva ett förebyggande larmarbete mot inbrott. Ett modernt trådlöst larmsystem gör att du kan känna dig trygg var du än befinner dig, och gör att du hela tiden har uppsikt över ditt hem och dina ägodelar var du än befinner dig. Ett smart larmsystem är en smart investering.