E-handeln förändrar butikshandeln

Kommer shoppinggalleriorna stå tomma inom några år? Fler och fler butiker bommar igen och satsar istället sin budget på lager, effektiv transport och smarta digitala lösningar. Troligtvis kommer inte alla markbutiker att försvinna, men de kommer anpassa sig efter den minskade skillnaden på den digitala och fysiska världen – som kommer allt närmre inpå varandra.

Avståndet mellan ”IRL” och webben är allt mindre. ”AFK” börjar nästan bli ett förlegat uttryck, när nästan ingenting känns away from keyboard längre. Allt fler instanser anpassar sig – du kan till och med nå alla välfärdstjänster via ditt bank-ID, och därför är det inte konstigt att molnbaserade kassasystem ökar i popularitet. Ett sådant system minskar avståndet mellan marken och molnet och gör så att man kan avsluta sitt köp online i butik – eller vice versa.

På marken blir upplevelsen central

Många forskare pratar om att e-handeln kommer ta över fullständigt. År 2025 räknar man med att var tredje svenska krona spenderas på nätet. Många av de stora företagen ändrar nu om sina butiker på ett sätt som går att anpassa till den digitala utvecklingen som sker. Strängt taget kan man säga att forskarna tror att butiksytorna kanske blir mindre, till förmån för andra mötesplatser. Lekplatser, kafféer och barer kommer ta över ytorna i shoppinggalleriorna.

Butikerna måste kunna erbjuda något som nätet inte kan ge: upplevelsen och mötesplatsen. Folk kommer fortfarande åka till ”shoppinggallerior”, men inte för att handla utan för att umgås. Sedan passar de möjligtvis på att shoppa medan de ändå är där, tror man. I DN kan du läsa en artikel där några strateger och områdesspecialister ger sin bild av hur framtidens shoppingbeteenden kommer se ut:

I framtiden blir den fysiska butiken oftare en scen för olika typer av evenemang, säger hon.

– Kundupplevelsen är central. I butiken kan sinnen stimuleras genom dofter, ljus och musik. Under eventen kan man erbjuda testprodukter eller hålla föreläsningar om trender, säger Annelie Gullström. Läs hela artikeln här.